POLÍTICA DE QUALITAT

“ACONSEGUIR LA CONFIANÇA DEL CLIENT, I TRANSMETRE QUE LA NOSTRA EMPRESA SATISFARÀ ELS SEUS REQUISITS ARA I SEMPRE”
Els objectius generals de l’empresa són:

 • Donar un excel·lent servei al client, acordant les visites en horaris de la seva conveniència,complint els horaris pactats i atenent a la satisfacció de les seves necessitats i expectatives.
 • Vetllar per la seguretat de l’usuari per sobre dels interessos comercials.
 • Utilitzar les eines adequades i la tecnologia actual per a garantir la qualitat en lesintervencions.
 • Salvaguardar la seguretat en el treball dels nostres tècnics, evitant les intervencions encondicions perilloses o insalubres.
 • Respecte pel medi ambient, evitant males combustions i determinant emissions contaminantsinferiors a les permeses reglamentàriament.
 • Fomentar l’estalvi d’energies no renovables, com el gas natural, aconsellant un ús racionaldels sistemes de control i regulació, per a col·laborar a poder seguir disposant d’aquestscombustibles per molts anys, contribuint també a l’economia familiar.
 • Mantenir les prestacions del producte d’acord amb les prescripcions del fabricant i informar al’usuari sobre la forma d’obtenir el màxim confort i el millor rendiment del producte.
 • Evitar qualsevol comentari que pugui menyscabar el prestigi d’altre professional de lainstal·lació o reparació del producte. Intentar buscar la solució als possibles problemesdirectament amb el professional en qüestió.
 • Oferir un servei amb una relació qualitat-preu equilibrada, sense perdre de vista la rendibilitatnecessària per a garantir la supervivència i el futur de l’empresa, procurant una contínuaposada al dia i l’ampliació del negoci amb noves ofertes de serveis.
 • Garantir el compliment de tots els requisits aplicables a les nostres activitats, tant legals comdel fabricant dels productes.
 • Definició d’objectius anuals de l’empresa i el seu seguiment, enfocats cap a la millora contínuadels mateixos i els seus processos.

Per a garantir el compliment d’aquests principis l’empresa disposa d’un Sistema de Gestió de la Qualitat els requisits de la qual es recullen en els procediments relacionats, així com en la documentació que d’ells es deriva basat en la norma UNE-EN-ISO 9001:2015. La Direcció es compromet a destinar tots els recursos necessaris per a portar a terme aquestes activitats, així com per a millorar contínuament l’eficàcia d’aquest Sistema de Gestió.

Per al compliment d’aquesta Política, és imprescindible la col·laboració de tot el personal de l’empresa, que ha de conèixer-la, complir-la i estar convençut de la necessitat d’assumir i la necessitat d’optimitzar el servei al nostre client, a través d’un constant esforç de millora. Estarà disponible per les parts interessades pertinents, segons correspongui.